Redenen op asbest te laten verwijderen

In huizen die zijn gebouwd voor het jaar 1994 kun je asbest vinden. Vroeger werd asbest gebruikt omdat het goed bestand was tegen brand en ook omdat het goed isoleert. Het grote nadeel van asbest is dat het slecht is voor de mens, de vezels zijn schadelijk wanneer je deze inademt. Asbest is te vinden in afvoerbuizen, golfplaten en schoorstenen. Hiernaast kan asbest ook in vensterbanken, plafondplaten en kozijnen zitten. Verder vind je het soms in oude bloembakken en warmhoudplaatjes.

Asbest dat goed in materieel vast zit is normaalgesproken geen probleem, maar wanneer je het materiaal gaat zagen of openbreken, dan kan het voorkomen dat het asbest toch een gevaar gaat vormen voor de omgeving. De vezels die voortkomen uit asbest zijn kankerverwekkend en dit is vooral in huis niet fijn. Wanneer asbest voor een langere tijd aanwezig is, kan zowel het gevaar als de kans op het inademen groot zijn. Asbest in huis is dus erg gevaarlijk.

De risico’s van asbest voor de gezondheid

De risico’s van asbest voor de gezondheid zijn dan ook groot. Het grootste gevaar is de kans op kanker van asbest, wanneer je de kleine deeltjes vaak inademt. Vooral mensen die over de jaren heen vaak en langdurig met asbest hebben gewerkt, lopen gevaar op het oplopen van kanker door asbest. Gelukkig is het risico voor een hele hoop mensen ook erg klein. Je zult niet meteen gevaar lopen wanneer je een aantal keren in aanraking bent gekomen met asbest. Wees in ieder geval voorzichtig met asbest en ga er dus niet zomaar aanzitten of in lopen hakken of zagen. Zeker met asbest in huis moet je voorzichtig omgaan. Stel jezelf en anderen er niet onnodig aan bloot en blijf weg tenzij je het gaat verwijderen. Wil je het verwijderen? Kies er dan voor om dit over te laten aan een specialist zoals Gaertner Milieutechniek. Door asbest te laten saneren door een specialist weet je zeker dat dit geheel veilig gebeurt.