Werking van zonnepanelen

Het aantal dakscan zonnepanelen op de Nederlandse daken blijft toenemen. De investering erin verdien je namelijk relatief snel terug. Als je een dakscan voor zonnepanelen voor je huis laat uitvoeren, dan weet je of ook jouw huis geschikt is voor die panelen. In dit artikel gaat we echter in op de werking van zonnepanelen. Het fotovoltaïsch effect is de basis voor de werking van een zonnecel. Een zonnepaneel is opgebouwd uit diverse zonnecellen. We beginnen met de werking van het fotovoltaïsch effect. Vervolgens wijden we een paragraaf aan de zonnecel en we sluiten af met het zonnepaneel.

dakscan zonnepanelen

Het fotovoltaïsch effect

Het fotovoltaïsch effect houdt in dat de elektromagnetische zonnestraling wordt omgezet in een spanningsverschil, waardoor er een elektrische stroom kan gaan lopen. Als zonnestralen, die bestaan uit fotonen, op een fotodiode vallen, komen er elektronen vrij. Die kunnen zich slechts in een richting bewegen. De gegenereerde elektrische stroom is gelijkstroom en dus niet wisselstroom, zoals het elektriciteitsnet die levert. Een fotodiode wordt gemaakt van halfgeleidermateriaal, in de vorm een zogenoemde PN-overgang. Meestal is dat halfgeleidermateriaal silicium. Van het woord fotovoltaïsch komt foto van foton en voltaïsch van volt, de eenheid van spanningsverschil.

De zonnecel

Het fotovoltaïsch effect wordt in zonnecellen toegepast. Dat zijn de bouwstenen van zonnepanelen. Het aantal zonnecellen varieert, dat een paneel bevat. Een zonnecel bestaat normaliter uit twee lagen silicium, die een PN-overgang vormen. Daarop vallen de zonnestralen en zoals is uitgelegd in de vorige paragraaf, worden die middels de PN-overgang omgezet in een elektrische stroom.

Het zonnepaneel

Een zonnepaneel bestaat dus uit een groot aantal zonnecellen. Dat aantal varieert en dus ook de capaciteit van het paneel. De cellen worden in serie op elkaar aangesloten en worden in een frame geplaatst, dat de cellen op hun plaats houdt en stevigheid aan het zonnepaneel geeft. Een aansluiting van het zonnepaneel gaat naar de eerste zonnecel en de andere aansluiting komt vanaf de laatste cel. Zoals al is gezegd, zal een dakscan voor zonnepanelen uitwijzen of je dak daarvoor geschikt is.