Een huis kopen Portugal, lekker genieten onder de zon!

Een huis kopen Portugal brengt heel wat interessante voordelen met zich mee. De belangrijkste reden waarom elk jaar opnieuw zoveel mensen er voor kiezen om een (tweede) woning te kopen in Portugal is natuurlijk het financiële voordeel dat ze daarmee kunnen behalen. Dat is echter niet alles. Daarnaast spreekt het namelijk voor zich dat het in grote delen van Portugal ook nog eens heerlijk vertoeven is onder het warm stralende zonnetje. Hoe dan ook, overweegt u een huis kopen in Portugal? In dat geval is het meer dan de moeite waard om even de nodige aandacht te schenken aan de informatie welke is terug te vinden hier op deze pagina!

Welke voordelen brengt een huis kopen Portugal met zich mee? 

Een huis kopen Portugal is in het bijzonder de voorgaande jaren zo populair geworden omdat er toch wel een behoorlijk aantal voordelen aan verbonden zijn. In eerste instantie is het bijvoorbeeld zo dat er in Portugal geen belastingen worden geheven op pensioenen die worden uitbetaald. Let wel, hier is een niet onbelangrijke voorwaarde aan verbonden. Het is namelijk zo dat dit uitsluitend het geval is wanneer de pensioengerechtigde personen ten minste 184 dagen per jaar in Portugal verblijven. Is dat niet het geval? Dan zult u wel degelijk belastingen moeten betalen. 

Bovenstaand potentieel voordeel is echter niet alles waar u bij een huis kopen Portugal op kunt rekenen. Het is namelijk eveneens zo dat de belastingen voor het huren van een vakantiewoning door een particulier inmiddels zijn verlaagd. Vroeger bedroegen deze belastingen nog een stevige 28 procent. Op moment van schrijven zijn deze belastingen stevig verlaagd tot een percentage van 8,75 procent. Dat maakt het voor buitenlanders uiteraard alleen maar financieel nog aantrekkelijker om te investeren in vastgoed in Portugal.

Zijn er ook nadelen aan verbonden? 

Een huis kopen Portugal mag op het eerste zicht financieel zeer interessant lijken, er zijn wel degelijk ook enkele nadelen aan verbonden waar u rekening mee zult willen houden. In eerste instantie is het bijvoorbeeld zo dat er een zogenaamde overdrachtsbelasting wordt aangerekend. Deze belasting kan behoorlijk oplopen. Voor woningen met een waarde van ongeveer 200.000 euro kan er bijvoorbeeld zomaar sprake zijn van een belasting van om en bij de 6000 euro. Daarnaast is het ook nog eens zo dat er jaarlijks een aanzienlijke gemeentelijke vastgoedbelasting is verschuldigd. Het mag dan ook duidelijk zijn, er zijn zeker en vast niet alleen maar financiële voordelen verbonden aan een huis kopen Portugal.

Conclusie; is een huis kopen Portugal interessant of niet?

De hierboven terug te vinden informatie heeft duidelijk gemaakt dat er aan een huis kopen Portugal zowel heel wat interessante voordelen zijn verbonden. Daarnaast is het echter ook meteen duidelijk geworden dat er eveneens enkele niet onbelangrijke nadelen mee gepaard gaan. Alles bij elkaar gezien is het echter zo dat een huis kopen Portugal op moment van schrijven voor oudere mensen die reeds op pensioen zijn erg interessant kan zijn. Dit niet alleen omwille van het vaak heerlijke klimaat, maar ook omdat er geen belastingen worden geheven op pensioenen die worden uitbetaald. Voor jongeren lijkt het kopen van vastgoed in Portugal dan weer wat minder interessant te zijn, tenzij ze het kopen als tweede verblijf. Het mag in ieder geval duidelijk zijn, het loont altijd de moeite om even grondig onderzoek te doen voordat u overgaat tot een huis kopen in Portugal.